Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Formålet med åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Som bedrift skal vi være åpne og gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Hvordan arbeider Norrek med åpenhetsloven?

I Norrek importerer vi i dag råvarer fra store deler av verden, og vi har ansvar for at vår verdikjede ikke påvirker mennesker og miljøet negativt. Vi gjør derfor risikovurderinger basert på land vi importerer fra, for å sikre en best mulig oppfølging av høyrisikoland. Vi har i dag import av frukt, bær og grønnsaker fra Europa, Asia og Sør-Amerika, og vi gjør alltid nøye vurderinger før valg av nye leverandører, og underleverandører.

Norrek jobber tett med sine leverandører, og jobber for å skape langvarige relasjoner. Vi ønsker å møte våre leverandører fysisk og besøke flere fabrikker hvor råvarene blir produsert. Vi har utarbeidet en SCoC som årlig må signeres av alle leverandører ved kontraktsinngåelse, denne skal sikre at våre produsenter også er bevisste sitt ansvar overfor sine ansatte og underleverandører.

Norrek ble Sedex medlem 1. desember 2022 og har mange leverandører som allerede er medlemmer og SMETA revidert. Vi ønsker å påvirke våre leverandører til å bli SMETA revidert som et steg på veien mot å skape en verdikjede som sørger for gode arbeidsforhold, og som ivaretar menneskerettighetene og miljøet.

Det skal årlig gjennomføres en aktsomhetsvurdering av alle land, eller oftere dersom det er store endringer i et produksjonsland. Aktsomhetsvurderingen skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette skal danne grunnlaget for hvordan vi skal følge opp, jobbe med produksjonsstedene og hvilke tiltak vi skal iverksette dersom vi oppdager at vår verdikjede kan ha negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller lokalsamfunnet hvor våre råvarer produseres. Målet er ikke å kutte avtaler med leverandører eller underleverandører som har utfordringer, men å hjelpe de på veien mot å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid blir ivaretatt. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres innen 30. Juni 2023. Men informasjonsplikten trer i kraft 1. Juli 2022, så ta gjerne kontakt med kamilla@norrek.no dersom du skulle ha spørsmål eller ønsker mer informasjon rundt dette før rapporten offentliggjøres.

Redegjørelse etter åpenhetsloven