Bærekraft

Med de globale utfordringene verden står ovenfor, må vi alle ta del i den uhyre viktige oppgaven det er å sikre også fremtidige generasjoner en sunn klode og god helse. Som produsent av grønnsaker, frukt og bær er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og dette er noen av våre fokusområder for en grønnere fremtid:

 

Matsikkerhet

Vi kan gjøre grønn og sunn mat mer tilgjengelig for befolkningen og vil fortsette å inspirere til et sunt og helsebringende kosthold! Spesielt er vi opptatt av å fremme våre norske kulturer og har investert i utstyr for å kunne prosessere stadig mer av disse i egen fabrikk. Våre produkter høstes når de er på sitt beste og fryses raskt inn for best mulig bevaring av vitaminer og næringsstoffer. Dette er kortreiste produkter som setter minst mulig klimaavtrykk, og som vi følger tett fra jord til bord. Bøndene vi samarbeider med er alle KSL-sertifiserte, noe som trygger produktkvaliteten ytterligere. Vi ønsker å bidra til at vi alle har tilgang til trygg og næringsrik mat.

 

God helse

Hurtige nedfrysing kort tid etter innhøsting bremser tapet av viktige vitaminer og mineraler og gir sunne og gode produkter helt uten konserveringsmidler. Vi kan trygt si at våre produkter gir god næring og helsebringende gevinst. Egen produktutviklingsgruppe internt er spesielt opptatt av god næringssammensetning og spiller også på lag med industrien i ulike prosjekter som «Grønt i kjøtt» og et innovasjonsprosjekt innenfor vegetar. I 2017 signerte vi en tilslutningsavtale med helse- og omsorgsdepartementet om tilrettelegging for et sunnere kosthold med spesielt fokus på å redusere inntaket av mettet fett i befolkningen, samt å øke inntaket av frukt, bær og grønnsaker. I tillegg til riktig kosthold, mener vi at idrett og sosiale treffpunkt bidrar til helsemessig gevinst, og vi støtter derfor idrettslag, korps og kulturinstitusjoner lokalt og har vært en stolt bidragsyter til et barnehjem i Peru i 25 år.

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2011, har vi forpliktet oss til årlige handlingsplaner og rapportering av måloppnåelser innenfor miljø, innkjøp, energiforbruk, transport, avfall/kildesortering, vannforbruk og klimaregnskap. Vi er opptatt av at våre medarbeidere gis mulighet til kompetanseheving i form av kurser og fagbrev innenfor sine fagfelt, da dette gir trygghet og yrkesstolthet og er med på å opprettholde høy kvalitet i alle ledd internt hos oss. For å øke den økonomiske produktiviteten, har vi gjennom årenes løp investert i stadig mer innovativt og moderne teknologisk utstyr. Siste her er at vi har satt inn en ny produksjonslinje ved vårt mottaksanlegg på Hegdal som vil doble produksjonskapasiteten av egne kulturer. Med nytt lagerbygg og nye kontorer på plass, ruster vi oss for fremtidig vekst i et stadig grønnere samfunn.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Innen 2030 skal andelen matsvinn pr. innbygger halveres på verdensbasis og svinn i produksjons- og forsyningskjeden reduseres. Med eget anlegg som kutter og foredler norske råvarer fra dyrkere lokalt og nasjonalt, har vi store muligheter til å bidra sterkt til å kutte matsvinnet allerede ved foredlingsprosessen. Blomkål mini, som kom på markedet i 2015, var i utgangspunktet et utsortert «subb-produkt» fra vår blomkålproduksjon. Nå leverer vi ca. 85 tonn av dette produktet til industrien, som bruker det videre i egne produksjoner. Et mål for oss er å samle opp og utnytte stadig flere sidestrøms-produkter fra de norske kulturene som vi selv prosesserer. Med utstyr for utsortering ved mottak samt vanngjenvinning i produksjonen, sørger vi for en bærekraftig produksjon av stadig nye ernæringsriktige produkter til det norske markedet.

Gjennom vårt medlemskap i Factlines siden 2016 forplikter vi å følge opp at hele vår leverandørkjede tar samfunnsansvar og følger strenge etiske retningslinjer. Dette fremmer ansvarlig innkjøp og bærekraftige ordninger for anskaffelser, i samsvar med de enkelte lands politikk og prioriteringer.  Vi har som mål at alle våre leverandører skal ha en miljøsertifisering innen 2026.

Se filmen om hva Factlines betyr for oss og bransjen vår: Klikk her

Her er en oversikt over våre medlemskap og sertifikater:

 

 

Gjennom vår sertifisering som Miljøfyrtårn innrapporteres en årlig klimarapport. Se vår siste rapport  Miljørapport Norrek Dypfrys AS

Stopp klimaendringene

Med beliggenhet i et fylke kjent for flest soltimer i året, og med store og flate tak, ligger alt til rette for produksjon av grønn strøm til eget bruk. Vi har nå montert første etappe med solceller ved anlegget vårt i Helgeroa, og vi skal fortsette arbeidet med montering utover våren og forsommeren 2022. Når vi har lagt siste etappe, vil vi kunne produsere nok strøm til å dekke 20% av strømbehovet vårt!

Vi har også foretatt pakningsoptimalisering for reduksjon av luft og transportvolum for flere av våre produkter, og jobber videre for å optimalisere dette for hele vårt sortiment. Plastreduksjon er et annet fokusområde. Vi har testet ut ulike varianter, og har tro på at vi kan redusere plastforbruket med mange tonn årlig innen 2026. Ved samarbeid på kryss av bransjer og nasjoner og gjennom bevissthet og gode holdninger, kan vi alle bidra litt til at også fremtidens generasjoner kan nyte godt av markens grøde!

Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til hvordan vi kan bli en mer bærekraftig bedrift. Har du forslag? Ta kontakt her

Åpenhetsloven

 

Formålet med åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og gode arbeidsforhold. Som bedrift skal vi være åpne og gi allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Hvordan arbeider Norrek med åpenhetsloven?

I Norrek importerer vi i dag råvarer fra store deler av verden, og vi har ansvar for at vår verdikjede ikke påvirker mennesker og miljøet negativt. Vi gjør derfor risikovurderinger basert på land vi importerer fra, for å sikre en best mulig oppfølging av høyrisikoland. Vi har i dag import av frukt, bær og grønnsaker fra Europa, Asia og Sør-Amerika, og vi gjør alltid nøye vurderinger før valg av nye leverandører, og underleverandører.

Norrek jobber tett med sine leverandører, og jobber for å skape langvarige relasjoner. Vi ønsker å møte våre leverandører fysisk og besøke flere fabrikker hvor råvarene blir produsert. Vi har utarbeidet en SCoC som årlig må signeres av alle leverandører ved kontraktsinngåelse, denne skal sikre at våre produsenter også er bevisste sitt ansvar overfor sine ansatte og underleverandører.

Norrek ble Sedex medlem 1. desember 2022 og har mange leverandører som allerede er medlemmer og SMETA revidert. Vi ønsker å påvirke våre leverandører til å bli SMETA revidert som et steg på veien mot å skape en verdikjede som sørger for gode arbeidsforhold, og som ivaretar menneskerettighetene og miljøet.

Det skal årlig gjennomføres en aktsomhetsvurdering av alle land, eller oftere dersom det er store endringer i et produksjonsland. Aktsomhetsvurderingen skal gjøres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette skal danne grunnlaget for hvordan vi skal følge opp, jobbe med produksjonsstedene og hvilke tiltak vi skal iverksette dersom vi oppdager at vår verdikjede kan ha negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold eller lokalsamfunnet hvor våre råvarer produseres. Målet er ikke å kutte avtaler med leverandører eller underleverandører som har utfordringer, men å hjelpe de på veien mot å sikre at grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid blir ivaretatt. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres innen 30. Juni 2023. Men informasjonsplikten trer i kraft 1. Juli 2022, så ta gjerne kontakt med kamilla@norrek.no dersom du skulle ha spørsmål eller ønsker mer informasjon rundt dette før rapporten offentliggjøres.

Redegjørelse etter åpenhetsloven