Personvern

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med Norrek Dypfrys AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Norrek Dypfrys AS deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Norrek Dypfrys AS er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Spørsmål om personvern kan rettes til salg@norrek.no.

 

Formål og hvilke personopplysninger som lagres

Norrek Dypfrys AS behandler personopplysninger i forbindelse med oppfølging av kunder og leverandører. Disse er i all hovedsak bedrifter, og personopplysningene som behandles vil være navn og kontaktinformasjon for ansatte i disse bedriftene. Dette for å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet.

Nyhetsbrev pr. e-post

Nyhetsbrevet er valgfritt å melde seg på. Når du registrerer deg for å motta nyheter fra oss lagrer vi e-post og produktinteresser (valgfritt). Ved å legge inn produktinteresse kan vi sende deg mer relevant informasjon om produkter du interesserer deg for. Vi benytter verktøyet Mailchimp til vår e-postmarkedsføring og du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev ved å benytte avmeldingslenken som står nederst i mailer du mottar fra oss, eller gi beskjed til oss på salg@norrek.no (husk å opplyse om e-postadressen du ønsker å ha fjernet).

Ved tilbudsutsendelse eller kundeforhold 

Ved tilbudsutsendelser eller ved kundeforhold med Norrek Dypfrys AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på norrek.no.

 

Lagringstid av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

 

Tilgang til informasjonen

For å sikre at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Norrek Dypfrys AS som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Norrek Dypfrys AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Norrek Dypfrys AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

  • EasyWeb Norge AS – leverandør av nettside og hosting
  • Microsoft Dynamics – Systemleverandør ERP
  • Facebook – leverandør av digitale tjenester
  • Google – leverandør av digitale tjenester
  • Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Norrek Dypfrys AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

 

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

 

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

 

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Norrek Dypfrys AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på 33 16 54 00, salg@norrek.no eller sende brev til Norrek Dypfrys AS, Helgeroveien 892, Eidsten. 3267 Larvik.